ARCHIV 2022/2023
ARCHIV 2020/2021/2022

 

Zájmové vzdělávání 2023 - 2024

 

 

Školní družinu má možnost navštěvovat 90 žáků 1. stupně ZŠ ve třech odděleních. Domů odcházejí podle potřeby a dohody s rodiči. Dojíždějící žáci mohou odjíždět školním autobusem v 13.50 hod., do Blatničky v 15.00 hod. - vše dle domluvy s rodiči žáků.               

V případě příznivého počasí žáci tráví čas na školním hřišti, dětském hřišti při MŠ nebo ve venkovním areálu školy. Možnost vypracování úkolů do školy, výtvarných aktivit, zábavných a společenských her, sportování je samozřejmostí. ŠD se zaměřuje také na činnostní aktivity nejen s žáky, ale i s jejich zákonnými zástupci - tvoření ve školní družině.

Ve školní družině také probíhá během školního roku řada projektů a soutěží. Počátkem letních prázdnin jsou plánovány příměstské tábory: "Pohádkové týdny", které jsou různě zaměřeny. O tyto tábory bývá velký zájem jak ze strany rodičů, tak i žáků.

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček poznání.

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Úplata ve školní družině

 

Přerušení provozu školní družiny

 

Přerušení provozu školní družiny

 

 

AKCE ŠD - 2023 - 2024

 

 

Září a říjen ve školní družině

 

V září a říjnu jsme volný čas ve školní družině trávili nejčastěji pobytem venku. K tomu jsme využívali hlavně školní tartanové hřiště a někdy také zahradu MŠ, kde jsme hráli nejrůznější pohybové a sportovní hry, ale také jsme třeba vybarvovali omalovánky. Během těchto podzimních měsíců jsme pak také tvořili tematická výtvarná díla z papírů, přírodnin a dalších materiálů, relaxovali jsme v nové učebně a zhlédli nějaké pohádky a dětské pořady. V rámci barevného týdne zdraví, který se ve škole uskutečnil, jsme ve družině pekli jablečné dezerty – štrúdly a sypaný koláč. Moc se dětem povedly a všichni si na nich pochutnali. Na konci října jsme se pak tematicky naladili na Halloween – tvořili jsme dýně, netopýry či duchy, děti z 2. oddělení si pak vytvořily i tematický kooperativní obraz. Oslavu Halloweenu jsme pak zakončili společnou aktivitou pro všechna 3 oddělení ŠD, při které byly děti z různých oddělení společně namixovány do týmů. V těchto týmech pak společně hledaly listy s otázkami, které musely správně zodpovědět, aby vyluštily tajenku.

 

 

Dýňování s rodiči a prarodiči

 

Dne 12. 10. 2023 se odpoledne všechna 3 oddělení školní družiny spojila a zorganizovala akci Dýňování. Děti si, společně s rodiči, vydlabaly dýně a následně jim vyřezaly Halloweenské obličeje. Nakonec dovnitř vložily zapálenou svíčku a se svými výtvory se vyfotily. Moc se jim povedly!

 

 

 

Vánoční dílny ve školní družině

 

Dne 14. 11. 2023 proběhly ve školní družině, v rámci konzultačních třídních schůzek, vánoční dílny pro děti i rodiče. Děti ve družině tvořily vánoční dřevěné ozdoby, zápichy s andělíčky a přání. Ty děti, které byly s výrobky brzy hotové, si pak ještě mohly vymalovávat vánoční omalovánky. Všechny výrobky se dětem (i za pomoci rodičů) moc povedly a věříme, že jim budou dělat o Vánocích doma radost. 

 

 

 

Listopad ve školní družině

 

Hlavním tématem listopadu ve družině byl svátek svatého Martina. Ve družině jsme k tomuto svátku tvořili různá díla, například v prvním oddělení děti vykreslovaly a lepily kostku, na které byla vyobrazena legenda o svatém Martinovi. Ve třetím oddělení se pak děti snažily převést do podoby obrázku některá přísloví o tomto svátku a také malovaly Martina jako mozaiku. V listopadu nás také navštívila praktikantka, která strávila jeden týden s dětmi z prvního oddělení. Dále jsme se pak věnovali také pohybu, chodili jsme ven, na hřiště, na procházky nebo jsme ve družině tancovali. Na konci měsíce nás pak čekala drakiáda.

 

 

 

Drakiáda ve družině

 

V rámci inovativního vzdělávání jsme od čtvrtku 23. listopadu absolvovali ve družině projekt "Velká drakiáda" společnou pro všechna tři oddělení. Během týdne se děti rozdělily do skupinek a společně si draky nazdobily.  Ve čtvrtek po obědě pak přišlo na řadu jejich pouštění. Vítr nám sice moc nepřál, přesto se však některým dětem podařilo draka do vzduchu dostat. 

 

 

Družina na sněhu

 

V týdnu, ve kterém chodí Mikuláš, se venku objevila bohatá sněhová nadílka. Toho jsme využilli a šli si sníh pořádně užít. Koulovali jsme se, stavěli sněhuláky, váleli obří sněhové koule a také jsme si venku nazdobili stromeček ozdobami, které jsme si vyrobili.

 

 

Předvánoční čas ve družině

 

Čekání na Vánoce si ve družině zpříjěmňujeme různými činnostmi. Zdobíme si oddělení, tvoříme různé ozdoby, dekorace a dárečky. Ve druhém oddělení si děti poslední školní týden před Vánocemi napekly výborné perníčky, ve třetím oddělení se pořádal vánoční ping pongový turnaj a vyráběla se kupa přáníček. Děti z prvního oddělení vyráběly se slečnou praktikantkou papírové skřítky, roznášely po obci vánoční přáníčka i s koledou, vyráběly svícínky zdobené solí, těšily se z nového bazénku a navštívily pana školníka.

 

 

 

Leden, Únor a Březen ve družině

 

V těchto měsících jsme ve družině měli karneval, pingpongový turnaj, hráli jsme různé společenské hry, navštěvovali relaxační místnost, učili se pracovat s interaktivní tabulí, kterou jsme využili i ke tvoření, a pak nás čekalo velikonoční tvoření a vědomostní velikonoční stezka.

 

 

 

Duben ve družině

 

V dubnu jsme se, díky krásnému teplému počasí, dostali po dlouhé době i ven, kde jsme hráli fotbal a nejrůznější sportovní i nesportovní hry a aktivity. Děti z prvního oddělení si uspořádaly soutěž v kresbě tematických obrázků k Mezinárodnímu dni kosmonautiky. Také jsme měli ve družině Jarní tvoření, na kterém si děti vyráběly papírové větrníky, vázičky pomocí techniky decoupage, květinovou zahrádku na plotu a papírové kaktusy. K Mezinárodnímu dni Země jsme měli stezku s otázkami a úkoly, na téma ochrana planety a životního prostředí.

 

 

 

Svátek maminek

Na úterý 14. května 2024 jsme ve školní družině připravili vystoupení pro maminky, abychom oslavili jejich významný den. Vystoupení si nachystala děvčata z kroužku aerobicu, pod vedením p. uč. Žufanové, a děti z 1., 2. a 3. oddělení ŠD. 

 

ÿ 㰐ڼ