Zájmové vzdělávání

 

ARCHIV

 

 

Zájmové vzdělávání 2022 - 2023

 

 

Školní družinu má možnost navštěvovat 90 žáků 1. stupně ZŠ ve třech odděleních. Domů odcházejí podle potřeby a dohody s rodiči. Dojíždějící žáci mohou odjíždět školním autobusem v 13.50 hod., do Blatničky v 15.00 hod. - vše dle domluvy s rodiči žáků. V případě příznivého počasí žáci tráví čas na školním hřišti, dětském hřišti při MŠ nebo ve venkovním areálu školy. Možnost vypracování úkolů do školy, výtvarných aktivit, zábavných a společenských her, sportování je samozřejmostí. ŠD se zaměřuje také na činnostní aktivity nejen s žáky, ale i s jejich zákonnými zástupci - tvoření ve školní družině. Ve školní družině také probíhá během školního roku řada projektů a soutěží. Počátkem letních prázdnin jsou plánovány příměstské tábory: "Pohádkové týdny", které jsou různě zaměřeny. O tyto tábory bývá velký zájem jak ze strany rodičů, tak i žáků.

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček poznání.

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Úplata ve školní družině

 

AKCE ŠD - 2022 - 2023

 

Ve školní družině děti oslavily zelený jablíčkový den v rámci Barevného týdne zdraví pečením štrůdlu. 

 

 

 

Dýňování pro děti i rodiče

 

Vytvořili jsme krásné dýňové hlavy. Maminky i tatínci nám moc pomohli! DĚKUJEME!!!

 

 

 

 

Tvoření pro rodiče a žáky

 

V rámci konzultačního odpoledne dne 15. 11. 2022 probíhalo ve školní družině vánoční tvoření pro rodiče i děti.

 

První  sníh ve školní družině

 

Děti z družiny z třetího oddělení pořádaly soutěž "O nejlepšího sněhuláka".

 

 ÿ 㰐ڼ