Zájmové vzdělávání

 

Školní družinu má možnost navštěvovat 90 žáků 1. stupně ZŠ ve třech odděleních. Domů odcházejí podle potřeby a dohody s rodiči. Dojíždějící žáci odjíždějí školním autobusem v 13.50 hod. V případě příznivého počasí žáci tráví čas na školním hřišti, dětském hřišti při MŠ nebo ve venkovním areálu školy. Možnost vypracování úkolů do školy, výtvarných aktivit, zábavných a společenských her je samozřejmostí. ŠD se zaměřuje také na činnostní aktivity nejen s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

 

Stanovení zvláštní výše úplaty - prosinec 2021

 

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček poznání.

 

 

 

 

 

Projekt školní družiny - 2020/2021

 

Pro druhé pololetí školního roku 2020/2021 byl ve ŠD navržen projekt „Tvoříme ve školní družině“, který bude trvat pět měsíců a skládal by se z menších podprojektů.

Každý podprojekt bude mít časovou dotaci jeden měsíc. Téma následujícího podprojektu bude oznámeno v posledních dnech předchozího měsíce.

Celkem se jedná o 5 různých témat. Na konci školního roku dojde k vyhodnocení nejlepších výtvorů dětí, které se účastnily nejčastěji i nejhezčích prácí.

Zapojit se mohou děti, které mají prezenční výuku, ale také děti na výuce distanční. Děti na distanční výuce mohou své výtvory zasílat vyfocené na e-mail katerina.zrini@skolablatnice.cz

 

 

1. téma - ÚNOR

POHÁDKOVÝ ÚNOR

Ztvárnění pohádky (jednotlivě nebo ve skupině) na velký formát – krabice, velký formát papíru, libovolná technika.

 

2. téma - BŘEZEN

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ, RODÍ SE MLÁĎATA

Co nejpřesnější vystihnutí tématu tohoto měsíce.

3. téma - DUBEN

VESMÍR

Velkoformátově nebo 3D ztvárni vesmír.

4. téma - KVĚTEN

SLOŽKY ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Komiksově zpracuj složky záchranného systému v akci. Vymysli situaci a příběh, ke kterému bude potřeba zavolat jednu složku. Uveď čísla jednotlivých složek.

5. téma - ČERVEN

DĚTI JSOU PO CELÉM SVĚTĚ

Vyber si zemi, která pro nás představuje exotiku (Afrika, Indie,..). Pokus se vymyslet, jakým způsobem děti v těchto zemích tráví svůj volný čas. Tuto svoji představu přenes na papír.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový týden 2020/2021

 

V prvním a druhém prázdninovém týdnu proběhl v naší škole v rámci školní družiny Pohádkový týden. Přihlásily se děti od 1. - 4. třídy. Tábor měl bohatý program, každé ráno začal rozcvičkou v atriu školy. Následoval tvořivý program, kdy si děti tvořily vlajky svých týmů, královské koruny, pohádkovou postavičku nebo pekly a zdobily perníčky. Každý den dostaly tajemný svitek, na kterém byla napsána indicie k vyřešení hlavolamu = nalezení pokladu. Ten děti hledaly v lese, tam nakonec našly jen poslední svitek s hlavolamem, pomocí kterého zjistily, že se poklad ukrývá v kuchyňce ve škole. To byla radost!!!

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

Dýňování ve školní družině

 

Pozvánka

 

 

 

 

Drakiáda ve školní družině

 

Drakiáda - plakátek

 

 

Děti se ve školní družině pokoušely pouštět draky. Některým velký drak hezky vzlétl. Také si vyzkoušely malého papírového draky vyrobit.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

 

Vánoční tvoření

 

Již se moc těšíme na vánoční svátky. Ve školní družině ovládlo dnešní den vánoční tvoření!!!

 

 

 

 

Karneval ve školní družině

 

V letošním školním roce 2021/2022 proběhl karneval alespoň v rámci školní družiny. Žáci si vyráběli masky a zahráli spoustu her.

 

 

 

Velikonoční tvoření ve ŠD

 

Jako každoročně i letos ve školní družině proběhlo "Velikonoční tvoření". Žáci měli ze svých výrobků radost! Vyzkoušeli si i pletení pomlázky. A to každý nedokáže! Velká pochvala!!!

 

 

 

 

 

Dopravní výchova ve školní družině

 

 

Výtvarná soutěž ve školní družině

 

 

Ve školní družině proběhla v červnu výtvarní soutěž na téma " Hurá, budou prázdniny". Zúčastnili se žáci z družiny. V každém oddělení žáci hlasovali pro 5 nejhezčích obrázků a z těch jsme vybrali vítěze. 

1. místo -  Dennis Svoboda (1. třída)

2. místo -  Tobiáš Ondruš ( 2. třída)

3. místo - Samantha Svobodová ( 1. třída)

 

Gratulujeme!!!

 

 

ÿ 㰐ڼ