Zájmové vzdělávání

 

Školní družinu má možnost navštěvovat 90 žáků 1. stupně ZŠ ve třech odděleních. Domů odcházejí podle potřeby a dohody s rodiči. Dojíždějící žáci odjíždějí školním autobusem v 13.50 hod. V případě příznivého počasí žáci tráví čas na školním hřišti, dětském hřišti při MŠ nebo ve venkovním areálu školy. Možnost vypracování úkolů do školy, výtvarných aktivit, zábavných a společenských her je samozřejmostí. ŠD se zaměřuje také na činnostní aktivity nejen s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

 

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček poznání.

 

 

 

 

 

Projekt školní družiny - 2020/2021

 

Pro druhé pololetí školního roku 2020/2021 byl ve ŠD navržen projekt „Tvoříme ve školní družině“, který bude trvat pět měsíců a skládal by se z menších podprojektů.

Každý podprojekt bude mít časovou dotaci jeden měsíc. Téma následujícího podprojektu bude oznámeno v posledních dnech předchozího měsíce.

Celkem se jedná o 5 různých témat. Na konci školního roku dojde k vyhodnocení nejlepších výtvorů dětí, které se účastnily nejčastěji i nejhezčích prácí.

Zapojit se mohou děti, které mají prezenční výuku, ale také děti na výuce distanční. Děti na distanční výuce mohou své výtvory zasílat vyfocené na e-mail katerina.zrini@skolablatnice.cz

 

 

1. téma - ÚNOR

POHÁDKOVÝ ÚNOR

Ztvárnění pohádky (jednotlivě nebo ve skupině) na velký formát – krabice, velký formát papíru, libovolná technika.

 

2. téma - BŘEZEN

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ, RODÍ SE MLÁĎATA

Co nejpřesnější vystihnutí tématu tohoto měsíce.

3. téma - DUBEN

VESMÍR

Velkoformátově nebo 3D ztvárni vesmír.

4. téma - KVĚTEN

SLOŽKY ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Komiksově zpracuj složky záchranného systému v akci. Vymysli situaci a příběh, ke kterému bude potřeba zavolat jednu složku. Uveď čísla jednotlivých složek.

5. téma - ČERVEN

DĚTI JSOU PO CELÉM SVĚTĚ

Vyber si zemi, která pro nás představuje exotiku (Afrika, Indie,..). Pokus se vymyslet, jakým způsobem děti v těchto zemích tráví svůj volný čas. Tuto svoji představu přenes na papír.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový týden 2020/2021

 

V prvním a druhém prázdninovém týdnu proběhl v naší škole v rámci školní družiny Pohádkový týden. Přihlásily se děti od 1. - 4. třídy. Tábor měl bohatý program, každé ráno začal rozcvičkou v atriu školy. Následoval tvořivý program, kdy si děti tvořily vlajky svých týmů, královské koruny, pohádkovou postavičku nebo pekly a zdobily perníčky. Každý den dostaly tajemný svitek, na kterém byla napsána indicie k vyřešení hlavolamu = nalezení pokladu. Ten děti hledaly v lese, tam nakonec našly jen poslední svitek s hlavolamem, pomocí kterého zjistily, že se poklad ukrývá v kuchyňce ve škole. To byla radost!!!

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

Dýňování ve školní družině

 

Pozvánka

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.