ARCHIV 2022/2023
ARCHIV 2021/2022

 

 

Žákovský parlament (2023-2024)

 

Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. Žákovský parlament je skupina volených žáků, zpravidla jsou zde zastoupeni dva až tři žáci z každé třídy (6. – 9. ročník). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Každý týden využívají k hlášení (svátky, akce, informace, příspěvky…) školní rozhlas.

 

Jsme součástí sítě ŠKOLA PRO DEMOKRACII a Metodiku získáváme díky aktivitám CEDU

 

 

 

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 

 

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk, knihovny...),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, hlášení ve školním rozhlasu, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu

 

 

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

 

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

 

Žákovský parlament 2023-2024

 

 

 

ÿ 㰐ڼ