MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem

 

 

 

O NÁS

   

     Mateřská škola byla postavena v rámci akce „Z“ v 80 – tých letech 20. století. Provoz v ní byl zahájen v lednu 1983 a byly zde k dispozici čtyři prostorné třídy pro 120 dětí. Byla umístěna do okrajové části vesnice, nedaleko vinic, sadů a polí. Během dalších let byly v blízkosti budovy MŠ postaveny rodinné domy. Budova MŠ se nachází téměř v centru obce, v areálu základní školy. V letech 2002 - 2003 byly v půdním prostoru MŠ postaveny byty. V současné době sídlí v budově také zubní lékař, muzeum a byl zde zrekonstruován další byt.    

     Je to čtyřpodlažní, typizovaná, účelová budova. Ve druhém poschodí se nachází velká třída (herna s lehárnou), šatna pro děti, sociální zařízení pro děti, šatna a WC pro personál, kuchyňka - výdejna stravy, hudebna a kancelář vedoucí učitelky. V prvním poschodí se nachází velká třída (herna s lehárnou), sociální zařízení pro děti, šatna pro děti, šatna a WC pro personál, kuchyňka - výdejna stravy a menší třída, která se využívá při zájmových aktivitách dětí - kroužcích. V přízemí je hala se schodištěm, skladové prostory, výtahová místnost, prádelna a kotelna. V září 2018 byla v budově ZŠ otevřena nová třída MŠ. Zde se nachází velká třída, samostatná lehárna, sociální zařízení, šatna, kuchyňka - výdejna stravy, sklad, šatna a WC pro personál.

     O děti ve třech třídách rozdělených podle věku pečuje šest kvalifikovaných učitelek. O pořádek a čistotu se starají tři provozní pracovnice. Mateřskou školu navštěvují i děti ze sousední vesnice Blatnička. Jejich dopravu zajišťuje zřizovatel obecním autobusem.

     U MŠ je velká členitá zahrada, která je využívána ve všech ročních obdobích. Je vybavena dětskými herními prvky (skluzavky, průlezky, pískoviště, houpačky). Zahrada je celoročně volně přístupná široké veřejnosti.

      Čtvrtá třída MŠ se nachází v 11 km vzdálené vesnici Suchov. MŠ Suchov je od školního roku 2004/05 odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou se sociálním zařízením. MŠ je umístěna v přízemí budovy - děti mají k dispozici třídu, jídelnu s oddělenou lehárnou, šatnu a sociální zařízení. Dále se zde nachází kuchyň, sklad a šatna pro personál. O děti pečuje kvalifikovaná učitelka, o čistotu a pořádek se stará provozní pracovnice. U MŠ je menší dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou, skluzavkou a multifunkční hřiště s tartanem.

     Strava je připravována ve školní kuchyni, která je součástí ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. a do mateřských škol je dovážena v termonádobách a uzavíratelných boxech.


 

O DĚTI SE STARAJÍ

 

Pedagogické pracovnice:

Bc. Radka Máčalová - vedoucí učitelka

Mgr. Marie Neumannová

Dana Vyskočilová

Helena Pospíšková

Barbora Dominiková

Eliška Kolaciová

Marie Frýdecká - MŠ Suchov

 

Asistentky pedagoga:

Ing. Magdalena Šajdlerová, DiS - MŠ Suchov

Pavlína Chmelařová

 

Chůva:

Ivanka Vopravilová

 

Provozní pracovnice:

Alena Prachařová

Marie Schmeisterová

Hana Schelleová - MŠ Suchov


 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.