MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem

 

 

 

O NÁS

   

     Mateřská škola byla postavena v rámci akce „Z“ v 80 – tých letech 20. století. Provoz v ní byl zahájen v lednu 1983 a byly zde k dispozici čtyři prostorné třídy pro 120 dětí. Byla umístěna do okrajové části vesnice, nedaleko vinic, sadů a polí. Během dalších let byly v blízkosti budovy MŠ postaveny rodinné domy. Budova MŠ se nachází téměř v centru obce, v areálu základní školy. V letech 2002 - 2003 byly v půdním prostoru MŠ postaveny byty. V současné době sídlí v budově také zubní lékař, muzeum a byl zde zrekonstruován další byt.    

     Je to čtyřpodlažní, typizovaná, účelová budova. Ve druhém poschodí se nachází velká třída (herna s lehárnou), šatna pro děti, sociální zařízení pro děti, šatna a WC pro personál, kuchyňka - výdejna stravy, hudebna a kancelář vedoucí učitelky. V prvním poschodí se nachází velká třída (herna s lehárnou), sociální zařízení pro děti, šatna pro děti, šatna a WC pro personál, kuchyňka - výdejna stravy a menší třída, která se využívá při zájmových aktivitách dětí - kroužcích. V přízemí je hala se schodištěm, skladové prostory, výtahová místnost, prádelna a kotelna. V září 2018 byla v budově ZŠ otevřena nová třída MŠ. Zde se nachází velká třída, samostatná lehárna, sociální zařízení, šatna, kuchyňka - výdejna stravy, sklad, šatna a WC pro personál.

     O děti ve třech třídách rozdělených podle věku pečuje šest kvalifikovaných učitelek. O pořádek a čistotu se starají tři provozní pracovnice. Mateřskou školu navštěvují i děti ze sousední vesnice Blatnička. Jejich dopravu zajišťuje zřizovatel obecním autobusem.

     U MŠ je velká členitá zahrada, která je využívána ve všech ročních obdobích. Je vybavena dětskými herními prvky - skluzavkami, průlezkami, pískovištěm, houpačkami. Zahrada je mimo provozní dobu MŠ volně přístupná široké veřejnosti.

      Čtvrtá třída MŠ se nachází v 11 km vzdálené vesnici Suchov. MŠ Suchov je od školního roku 2004/05 odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou se sociálním zařízením. MŠ je umístěna v přízemí budovy - děti mají k dispozici třídu, jídelnu s oddělenou lehárnou, šatnu a sociální zařízení. Dále se zde nachází kuchyň, sklad a šatna pro personál. O děti pečují kvalifikované učitelky, o čistotu a pořádek se stará provozní pracovnice. U MŠ je menší dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou, skluzavkou a multifunkční hřiště s tartanem.

     Strava je připravována ve školní kuchyni, která je součástí ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. a do mateřských škol je dovážena v termonádobách a uzavíratelných boxech.


 

O DĚTI SE STARAJÍ

 

Pedagogické pracovnice:

Bc. Radka Máčalová - zástupkyně ŘŠ pro MŠ

Barbora Jiříčková

Eliška Kolaciová

Natálie Vyskočilová

Jana Uřičářová

Martina Miklášová

Mgr. Marie Neumannová - v současné době na MD

Marie Frýdecká - MŠ Suchov

Bc. Anna Gorošová - MŠ Suchov

 

Školní asistent MŠ:

Ingrid Ježková

 

Provozní pracovnice:

Alena Prachařová

Jitka Beňová

Andrea Hrušková - MŠ Suchov

 


 

ÿ 㰐ڼ