SRPŠ

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

 

Tradice SRPŠ při zdejší základní škole se váže na školní rok 1969/1970. V roce 1992 bylo sdružení registrováno Ministerstvem vnitra jako nezisková organizace. Cílem SRPŠ je dobrovolná pomoc škole v oblasti materiální a finanční, která vede ke zlepšení podmínek výuky, školního prostředí a potřeb žáků. Sdružení přispívá na sportovní akce pořádané školou, hradí náklady spojené s účastí žáků na soutěžích, ať už vědomostních nebo sportovních. Dále sdružení podporuje nadané žáky a žáky, kteří školu reprezentují, knižními odměnami nebo sportovními potřebami. Pomáhá také s vybavením školní družiny.

SRPŠ během školního roku pořádá pro děti několik zábavných a soutěžních akcí. Vrcholem se stává pořádání každoročního tradičního plesu, který je neodmyslitelně spojen s předtančením žáků 9. ročníku ZŠ.

 

 

 

 

 

ÿ 㰐ڼ