Školy pro venkov

 

 

Poskytovatelem dotace k projektu ŠKOLY PRO VENKOV je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.Projekt Školy pro venkov má nadregionální charakter, což znamená, že kromě území v Jihočeském kraji realizace paralelně probíhá ještě na území Královohradeckého kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje. Celkem je do něj zapojeno 17 základních škol.Realizace projektu probíhala od 11. 10. 2010 do 31. 8. 2013.

Popis projektu:1) Sběr informací

V rámci běžné výuky vybraného ročníku bude probíhat získávání informací o přírodním a/nebo kulturním bohatství regionu. Škola si vybere nějaké specifické téma, charakteristické pro spádové území školy a k tomuto tématu bude sbírat informace. Téma může být z oblasti přírodovědy nebo historie a může mít přesah do dalších oblastí.

2) Zpracování informací

Pedagog v rámci výuky bude pomáhat žákům s přípravou textů a grafických materiálů (foto, ilustrace, film) pro potřeby finálního výstupu pracovního sešitu Regionální učebnice.

V rámci tohoto kroku proběhne hledání využití sebraných informací a materiálů pro interaktivní výukový materiál. Žáci se budou snažit vymýšlet didaktické úkoly, tj. praktické i teoretické hry, hádanky, rébusy, křížovky a hledat témata pro naučné expedice do zájmového území.

3) Medializace

Pedagog bude pomáhat žákům s přípravou materiálu pro potřeby finálního výstupu prezentace na CD, internetu a v tištěné formě. Novinářská skupinka pracuje na tvorbě školního časopisu a Regionálních pracovních sešitů pro zájmové území dané školy.

4) Aplikace pro cestovní ruch

Podklady zpracované v rámci předchozích kroků budou aplikovány pro potřeby návštěvníků dané oblasti. Výstupem by měl být informační materiál (pracovní název Regionem na kole a pěšky).

5) Cizojazyčné aplikace

Pedagog pomáhá žákům s přípravou textu pro potřeby Aplikace pro cestovní ruch v AJ nebo NJ.

6) Projektové dny a projektové týdny

Každá škola za dobu konání projektu uspořádá minimálně dva projektové dny. Účastníci projektových dnů budou testovat zpracované pracovní sešity hostitelské školy.

 

Výstupy projektu:

 

Součástí projektu bylo i vytvoření školního časopisu:

 

 

ÿ 㰐ڼ