Projekty

 

 

1. PROJEKT – Celé Česko čte dětem

 

 

„Pohádkové čtení

 

 • posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.
 • Průběh projektu v naší MŠ: Každodenní čtení pohádek a příběhů, zapojení rodičů do pohádkového čtení - kdykoliv po domluvě s p. učitelkou při odpočinku dětí, návštěvy divadelních představení, dramatizace pohádek se zapojením dětí - besídky ke Dni matek, logopedické chvilky, návštěvy knihovny aj.

 

 

2. PROJEKT - Se Sokolem do života

 

 

 • Celoroční projekt je určen pro předškolní věk – děti  kategorie 1 (3-4 roky), kategorie 2 (4-5 let), kategorie 3 (5-6 let).
 • Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
 • Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost - gymnastické   dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti,   rozvíjení poznání.
 • Vyhodnocení: diplomy, odměny
 • Hymna projektu: zhudebnění říkanky „Sportujeme“
 • Průběh projektu v naší MŠ: Zařazování pohybových aktivit, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové hry ve třídě i při pobytu venku, zdolávání přírodních překážek, využívání hřiště u ZŠ, tělocvičny, předplavecká výuka, dopravní hřiště aj.

 

 

3. PROJEKT - Markétina dopravní výchova

 

 • Jedná se o projekt Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti.
 • Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dále k podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění na silnicích.
 • Projekt cílí s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychovává budoucí řidiče.

 

Průběh projektu v naší MŠ:

 • Využívání nových didaktických materiálů a výukových pomůcek.
 • Preventivní program Den s dopravní výchovou, dopravní hrátky, výukový program na dopravním hřišti, kološkolka aj.
 • Účast dětí při výtvarných a literárních soutěžích.
 • Účast pedagogů na seminářích /akreditované MŠMT/.

 

ÿ 㰐ڼ