Projekty

 

 

1. PROJEKT – Celé Česko čte dětem

 

 

„Pohádkové čtení

 

  • posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.
  • Průběh projektu v naší MŠ: Každodenní čtení pohádek a příběhů, zapojení rodičů do pohádkového čtení - kdykoliv po domluvě s p. učitelkou při odpočinku dětí, návštěvy divadelních představení, dramatizace pohádek se zapojením dětí - besídky ke Dni matek, logopedické chvilky, návštěvy knihovny aj.

 

 

2. PROJEKT - Se Sokolem do života

 

 

  • Celoroční projekt je určen pro předškolní věk – děti  kategorie 1 (3-4 roky), kategorie 2 (4-5 let), kategorie 3 (5-6 let).
  • Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
  • Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost - gymnastické   dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti,   rozvíjení poznání.
  • Vyhodnocení: diplomy, odměny
  • Hymna projektu: zhudebnění říkanky „Sportujeme“
  • Průběh projektu v naší MŠ: Zařazování pohybových aktivit, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové hry ve třídě i při pobytu venku, zdolávání přírodních překážek, využívání hřiště u ZŠ, tělocvičny, předplavecká výuka, dopravní hřiště aj.

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.