Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

 

 

Naše škola je zapojena do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

 

 

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt probíhá ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a ně navázanými 130 základními školami z Jihomoravského kraje. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se budou moci žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivitách školy. Učitelé středních a základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů.

Naší partnerskou školou v tomto projektu je Gymnázium Strážnice - tam budou mít naši žáci možnost zažít přírodovědu, chemii a fyziku trochu jinak. Žáky čekají efektní pokusy (Duch v baňce, Sopka na stole....) a zajímavá laboratorní cvičení (stanovení obsahu cukru, kyselin a vitamínu C v nápojích a v ovoci, rozbor vody - tvrdost, vodivost. dusitany a dusičnany...).

Únor 2014: Chromatografie. Tajné písmo. Barvení plamene. - to byla témata praktických pokusů, kterých se naši žáci z VIII.A zúčastnili v laboratořích strážnického gymnázia.

ÿ 㰐ڼ