Organizace MŠ

 

 

PROVOZNÍ DOBA

 

Provozní doba MŠ Blatnice pod Sv. Ant.: 6:30 – 16:00 hod.

 

Budova MŠ:

 • TŘÍDA BERUŠKY: 6:30 – 16:00 hod., v této třídě se děti ráno scházejí a odpoledne rozcházejí
 •  
 • TŘÍDA SLUNÍČKA: 7:30 – 15:00 hod., poté jsou děti převedeny do třídy Berušky

 

Vstup do budovy MŠ Blatnice pod Sv. Ant.: Naše mateřská škola je zabezpečena elektronickým bezpečnostním systémem. Pro vstup budete potřebovat čip. Za jeden čip se platí záloha 100,- Kč. Po ukončení docházky dítěte do MŠ a odevzdání čipu Vám bude záloha vrácena. V případě ztráty nebo poškození čipu se záloha nevrací. 

Ztrátu čipu, prosím, neprodleně nahlaste vedoucí učitelce, aby mohla být data vymazána ze systému a zabránilo se bezpečnostním rizikům.

Používání čipu: Mateřská škola bude po celý den uzavřena. V době příchodu dětí do MŠ (6,30 - 8,10) a rozcházení dětí (11,50 - 12,30 a 14,15 - 16,00) budete pro vstup do MŠ používat čipy. 

 

Budova ZŠ:

 • TŘÍDA MOTÝLCI: 6:30 – 16:00 hod.

 

Vstup do budovy ZŠ (třída Motýlci): Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla v době od 6.30 - 8.00 hod., poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Při pozdějším příchodu do MŠ je nutné zazvonit.

 

Provozní doba MŠ Suchov: 6:30 – 16:00 hod.

Vstup do budovy MŠ Suchov: Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla do 8. 00 hod., poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Při pozdějším příchodu do MŠ je nutné zazvonit.


 

NAŠE TŘÍDY

 

SLUNÍČKA

  

Třídu Sluníčka navštěvují děti ve věku 4,5 – 6 let.

Ve školním roce 2023/24 je zde zapsáno 27 dětí.

Třídní vzdělávací program "Náš veselý rok" je dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem."

 

Třídní učitelky: Barbora Jiříčková

                       Martina Miklášová

 

         

     

 

*****

 

 BERUŠKY

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 2 – 3,5 let.

Ve školním roce 2023/24 je zde zapsáno 18 dětí.

Třídní vzdělávací program "S beruškou putujeme za sluníčkemje dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem."

 

Třídní učitelky: Bc. Radka Máčalová

                   Jana Uřičářová

                Školní asistent MŠ: Ingrid Ježková

 

       

     

   

*****

 

MOTÝLCI

Třídu Motýlci navštěvují děti ve věku 3,5 - 4,5 let.

Ve školním roce 2023/24 je zde zapsáno 20 dětí.

Třídní vzdělávací program "S motýlkem letíme za sluníčkem" je dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem."

 

Třídní učitelky: Eliška Kolaciová

                               Natálie Vyskočilová

 

    

    

      

*****

 

MŠ SUCHOV - BROUČCI

MŠ v Suchově navštěvují děti ve věku 2 – 6 let.

Ve školním roce 2023/24 je zde zapsáno 15 dětí.

Třídní vzdělávací program "Broučci a sluníčko" je dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem".

 

Třídní učitelky: Marie Frýdecká

                                  Bc. Anna Gorošová

               V roce 2021 (červenec - září) proběhla v MŠ Suchov rozsáhlá rekonstrukce.

 

       

     

 

*****


 

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 

Základní schéma, které je možno přizpůsobit programu, změněné situaci, umožňuje vhodně reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí.

 

6:30 – 9:30           

scházení dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, komunitní kruh, pohybové aktivity, relaxace, řízené činnosti

8:30

hygiena, dopolední svačinka           

9:30 - 11:30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30           

hygiena, oběd

12:00 – 14:00          

odpolední odpočinek - předčítání, vypravování či poslech pohádky, relaxační hudba. Děti se sníženou potřebou spánku mají odpočinek zkrácený a věnují se klidovým činnostem tak, aby nerušily spící děti.

14:00 - 16:00         

hygiena, odpolední svačinka

spontánní hry dětí, dle počasí pobyt na zahradě, zájmové aktivity (kroužky), odchod dětí domů


 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ

 

 • pohodlné oblečení do třídy
 • vhodné oblečení na pobyt venku, které si mohou i umazat – dle ročního období + vhodnou obuv/gumáčky, pláštěnku
 • přezůvky s pevnou patou a bílou podrážkou (NE nazouváky ani gumové boty)
 • pyžamo
 • náhradní oblečení uloženo v sáčku ve skříňce (spodní prádlo, punčocháče, tričko, ponožky, tepláky, legíny)
 • hrníček na pitný režim – podepsaný nesmývatelným fixem
 • Berušky: 1 balení vytahovacích kapesníčků;
 • Motýlci: 1 balení vytahovacích kapesníčků, 1 balení papírových kapesníčků a svačinové ubrousky;
 • Sluníčka: 1 balení vytahovacích kapesníčků, 1 balení papírových kapesníčků, svačinové ubrousky, pastelky, fixovky, tužku, tuhé lepidlo.
 • Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané, aby měly oblečení i obuv v pořádku – zapínání, funkční zipy, gumy v teplácích…
 • Děkujeme, že dětem nedáváte do MŠ nevhodné hračky, řetízky na krk, žvýkačky, sladkosti.

 

PLATBY - ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/24 činí 400,-/měsíc.
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září) na účet školy: 123-523010267/0100
 • Do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte.
 • Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně (děti, které dovrší do 31. 8. pěti let a děti s odloženou školní docházkou).

 

 • Úplata za stravování:
 • Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 • Děti 2 - 6 leté:

Dopolední svačina ................ 12,- Kč

Oběd ....................................  26,- Kč

Odpolední svačina ................ 10,- Kč

Celkem ................................. 48,- Kč

 

 • Děti 7 leté:

Dopolední svačina ................. 12,- Kč

Oběd ....................................  34,- Kč

Odpolední svačina .................10,- Kč

Celkem ................................. 56,- Kč

 

 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024), ve kterém dosahují příslušného věku.
 • Měsíční zálohy na stravné pro děti 2 - 6 leté činí 960,- Kč, pro děti 7 leté činí 1200,- Kč.
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září) na účet školní jídelny:                                                                                                                                                                                         123-523210277/0100
 • Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně podle skutečně odebraných obědů a přeplatek bude vrácen na váš účet.
 • Jako variabilní symbol pro platbu použijte ID strávníka s předčíslím "99", např., je-li ID strávníka „0123“, pak VS platby za stravu bude „990123“. 
 • Do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte.
 • Identifikační číslo strávníka (ID) održíte a bude Vám sloužit pro přihlašování na web s jídelníčkem a odhláškami a jako základ variabilního symbolu pro platbu.
 • Strávníci, kteří neuhradí platbu podle pokynů, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb., v platném znění.

 

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE - ODHLÁŠKY, OMLOUVÁNÍ

 

 • OMLOUVÁNÍ ZE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU:
 • Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce nahlásí přímo p. učitelce ve své třídě (možnosti: Škola OnLine, SMS zprávou, telefonicky, osobně).
 • Děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) mají dle Školského zákona povinnost - každá nepřítomnost dítěte musí být doložena písemně po návratu do mateřské školy a nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, a to přes Školu OnLine.
 • Kontakty: budova MŠ: 518 331 235, 722 624 571, budova ZŠ (třída Motýlci): 728 741 620 nebo přímo u paní učitelky.
 • Informujte o nepřítomnosti dítěte, nahlaste přesnou dobu nepřítomnosti – začátek, konec, popřípadě pokračování.
 • ODHLÁŠENÍ STRAVY: Přes stravovací systém pomocí ID strávníka, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne nebo při náhlé nemoci telefonicky do 7.30 hod. na telefonní číslo jídelny 518331342.
 • ODHLÁŠENÍ ODPOLEDNÍ SVAČINKY: Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě každý den (např. z důvodu adaptace na MŠ) nebude odpolední svačinka účtována.
 • U dětí, které odcházejí z MŠ po obědě mimořádně, si rodiče odhlásí odpolední svačinku přes stravovací systém pomocí ID strávníka, a to den předem do 12.00 hod. Na pondělí je nutno odhlásit svačinu již v pátek.
 • V době nepřítomnosti dítěte v MŠ není možné stravu odebírat. Při náhlém onemocnění, pokud není strava odhlášena (první den nemoci), je možné  si stravu odebrat ve výdejně stravy pro cizí strávníky od 11:00 - 11:30 hod. - vstup do budovy pod spojovacím krčkem. (vyhláška 107/2005 Sb.) O odebrání stravy informujte do 9.30 hod. vedoucí stravování - tel. číslo: 518331342.
 • Strava odebraná první den nemoci je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.
 • V případě, že nebude dítě řádně odhlášeno, bude mu strava vyúčtována k úhradě.

 


 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2023/2024

 

Spolupracujeme s DDM Pastelka Uherský Ostroh. Nabídku kroužků najdete na stránkách www.ddmpastelka.cz. Přihlašování do kroužků probíhá on-line.

Kroužky budou probíhat v malé třídě v budově MŠ. Děti budou potřebovat: batůžek, papučky, pití.

 

ANGLIČTINA PŘEDŠKOLÁCI

Věková skupina: 4 - 7 let

Den konání: pondělí 14.30 - 15.30 hod.

Datum zahájení: 9. 10. 2023

Datum ukončení: 31. 5. 2024

Cena: 1000,- Kč/rok

Vedoucí kroužku: Mgr. Iveta Němečková

-------------------------------

MALÍ ŠIKULOVÉ

Věková skupina: 3 - 7 let

Den konání: úterý 14.30 - 15.30 hod.

Datum zahájení: 10. 10. 2023

Datum ukončení: 31. 5. 2024

Cena: 1100,- Kč/rok

Vedoucí kroužku: Veronika Grygaříková

 


 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

Pro zpestření vzdělávacího procesu a k prohloubení součinnosti školy a rodiny je v průběhu
školního roku organizována řada akcí:

 

 • Návštěva divadla, kina
 • Vystoupení dětí - beseda s důchodci, setkání jubilantů, zlaté a diamantové svatby, vítání do života, rozsvícení vánočního stromu aj.
 • Jablíčkové, předvánoční pečení
 • Návštěva solné jeskyně
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka u stromečku
 • Vánoční dílničky s posezením u stromečku
 • Karneval
 • Den Země
 • Čarodějnické hrátky
 • Oslava Dne matek – vystoupení dětí
 • Oslava MDD – indiánský nebo pirátský poklad, soutěţe, táborák…
 • Dopravní hrátky – jezdecké začátky
 • Sportovní akce – Babí léto
 • Předplavecká výuka pro předškoláky
 • Výlety, exkurze
 • Besedy s hasiči, policií, záchranáři atd.
 • Muzikoterapie
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Prodejní výstavky knih
 • Vystoupení dětí (Suchov) na folklorním festivalu Mladé Horňácko, Horňácké slavnosti

 


 

NAŠI SPONZOŘI

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají během školního roku.

Díky Vašim příspěvkům jsme zase o krok dále ve vybavení naší školky.

Děkujeme také všem za menší sponzorské dary – papíry, omalovánky, pexesa, hračky, reklamní předměty...

 

heart

Sponzoři pro školní rok 2023/2024

Pan Michal Stodolák - finanční dar

Paní Barbora Mikésková - výzdoba na okna

Paní Petra Hanáková - preventivní program "Zdravý zoubek" a odměny pro děti

heart

Sponzoři pro školní rok 2022/2023

Obec Blatnička - finanční dar

Pan Michal Stodolák - finanční dar

Paní Nikola Králová - finanční dar

heart

Sponzoři pro školní rok 2021/2022

Firma LB Welding s.r.o. - finanční dar

Obec Blatnice - finanční dar

Obec Blatnička - finanční dar

Paní Natálie Kráčalíková - finanční dar

Pan Michal Stodolák - finanční dar

Pan Jan Krätschmer - finanční dar

Paní Nikola Králová - finanční dar

Paní Kateřina Hanáková - finanční dar

Pan Hynek Křemeček - finanční dar

heart

Sponzoři pro školní rok 2020/2021

ITALAT CZ s.r.o - finanční dar

Blatnická pekárna Bachan - finanční dar

Obec Blatnička - finanční dar

Paní Natálie Kráčalíková - finanční dar

Paní Kateřina Hanáková - finanční dar

heart

Sponzoři pro školní rok 2019/2020

Blatnická pekárna Bachan - finanční dar

Flexi transport - finanční dar

Obec Blatnička - finanční dar

heart

Sponzoři pro školní rok 2018/2019

Blatnická pekárna Bachan - finanční dar

Zelinářství Němeček - finanční dar

Želex Ing. Jiří Kotača - finanční dar

Obec Blatnička - finanční dar

Pan Dušan Soviš - finanční dar

Pan Hynek Křemeček - finanční dar

Autoservis Stanislav Míšek - finanční dar

Pan Martin Laporčák - finanční dar

heart

Sponzoři pro školní rok 2017/2018

Blatnická pekárna Bachan - finanční dar

Zelinářství Němeček - finanční dar

AB-mont Bršlík - finanční dar

Obec Blatnička - finanční dar

Autoservis Míšek - finanční dar

Pan Martin Laporčák - finanční dar

heart


 

ÿ 㰐ڼ