Organizace MŠ

 

 

PROVOZNÍ DOBA

 

Provozní doba MŠ Blatnice pod Sv. Ant.: 6:30 – 16:00 hod.

 

Budova MŠ:

 • TŘÍDA BERUŠKY: 6:30 – 16:00 hod., v této třídě se děti ráno scházejí a odpoledne rozcházejí
 •  
 • TŘÍDA SLUNÍČKA: 7:45 – 15:00 hod., poté jsou děti převedeny do třídy Berušek

 

Vstup do budovy MŠ Blatnice pod Sv. Ant.: Naše mateřská škola je zabezpečena elektronickým bezpečnostním systémem. Pro vstup budete potřebovat čip. Za jeden čip se platí záloha 100,- Kč. Po ukončení docházky dítěte do MŠ a odevzdání čipu Vám bude záloha vrácena. V případě ztráty čipu se záloha nevrací. 

Ztrátu čipu, prosím, neprodleně nahlaste vedoucí učitelce, aby mohla být data vymazána ze systému a zabránilo se bezpečnostním rizikům.

Používání čipu: Mateřská škola bude po celý den uzavřena. V době příchodu dětí do MŠ (6,30 - 8,10) a rozcházení dětí (11,50 - 12,30 a 14,15 - 16,00) budete pro vstup do MŠ používat čipy. 

 

Budova ZŠ:

 • TŘÍDA MOTÝLCI: 6:30 – 16:00 hod.

 

Vstup do budovy ZŠ (třída Motýlci): Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla v době od 6.30 - 8.00 hod., poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Při pozdějším příchodu do MŠ je nutné zazvonit.

 

Provozní doba MŠ Suchov: 7:00 – 15:00 hod.

Vstup do budovy MŠ Suchov: Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla od 7.00 - 8. 00 hod., poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Při pozdějším příchodu do MŠ je nutné zazvonit.


 

NAŠE TŘÍDY

 

SLUNÍČKA

  

Třídu Sluníčka navštěvují děti ve věku 5 – 6 let.

Ve školním roce 2018/19 je zde zapsáno 27 dětí - 10 děvčat a 17 chlapců.

Třída je od září 2017 vybavena novým nábytkem.

 

Dětem se věnují paní učitelky: Helena Pospíšková

                                                         Barbora Dominiková

 

           

*****

 

 BERUŠKY

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 2 – 3,5 let.

Ve školním roce 2018/19 je zde zapsáno 23 dětí - 8 děvčat a 15 chlapců.

Třídní vzdělávací program "S beruškou putujeme za sluníčkemje dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem."

 

Dětem se věnují paní učitelky: Bc. Radka Máčalová (vedoucí učitelka)

                          Mgr. Marie Smištíková

       Chůva: Ivanka Vopravilová

 

    

   

*****

 

MOTÝLCI

Třídu Motýlci navštěvují děti ve věku 4 - 5 let.

Ve školním roce 2018/19 je zde zapsáno 20 dětí - 10 děvčat a 10 chlapců.

Třídní vzdělávací program "S motýlkem letíme za sluníčkem" je dokument vycházející ze ŠVP "Putujeme se sluníčkem."

 

Dětem se věnují paní učitelky: Dana Vyskočilová

                                                   Eliška Kolaciová

Asistentka pedagoga: Pavlína Chmelařová

 

     

      

*****

 

MŠ SUCHOV - BROUČCI

MŠ v Suchově navštěvují děti ve věku 3 – 6,5 let.

Ve školním roce 2018/19 je zde zapsáno 9 dětí - 4 děvčata a 5 chlapců.

 

Dětem se věnuje paní učitelka: Marie Frýdecká

Asistentka pedagoga: Ing. Magdalena Šajdlerová, DiS.

 


 

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 

Základní schéma, které je možno přizpůsobit programu, změněné situaci, umožňuje vhodně reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí.

 

6:30 – 9:30           

scházení dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, komunitní kruh, pohybové aktivity, relaxace, řízené činnosti

8:30

hygiena, dopolední svačinka           

9:30 – 11:30          

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30           

hygiena, oběd

12:00 – 14:00          

odpolední odpočinek a relaxace na lehátku, četba, starší děti mají odpočinek zkrácený a věnují se klidovým činnostem

14:00 - 16:00         

hygiena, odpolední svačinka

spontánní hry dětí, dle počasí pobyt na zahradě, zájmové aktivity (kroužky), odchod dětí domů


 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ

 

 • přezůvky s pevnou patou, ne nazouváky či moderní gumové boty k vodě!!!

 • pohodlné oblečení do třídy

 • vhodné oblečení na pobyt venku, které mohou děti umazat – dle ročního období + vhodná obuv

 • pyžamo

 • náhradní oblečení (spodní prádlo, punčocháče, tričko, ponožky, popřípadě tepláky, legíny)

 • oblečení i obuv v pořádku – zapínání, funkční zipy, gumy v teplácích, tkaničky v botách

 • hrníček na pitný režim – podepsaný nesmývatelným fixem

 • 1 - 2 balení papírových kapesníčků, vlhčené toaletní ubrousky, vlhčené ubrousky - dle požadavků jednotlivých tříd

 • Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané.

 • Děkujeme, že dětem nedáváte do MŠ nevhodné hračky, řetízky na krk, žvýkačky, sladkosti.


 

PLATBY - ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/19 činí 300,-/měsíc.
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září) na účet školy: 1445922379/0800
 • Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně (děti, které dovrší do 31. 8. 2018 pěti let a děti s odloženou školní docházkou).

 

 • Úplata za stravování:
 • Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 • Děti 3 - 6 leté:

Dopolední svačina ................ 6,- Kč

Oběd ....................................  17,- Kč

Odpolední svačina ................ 9,- Kč

Celkem ....................32,- Kč

 

 • Děti 7 leté:

Dopolední svačina ................ 6,- Kč

Oběd ....................................  24,- Kč

Odpolední svačina .................9,- Kč

Celkem ....................39,- Kč

 

 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), ve kterém dosahují příslušného věku.
 • Měsíční zálohy na stravné pro děti 3- 6 leté činí 660,- Kč, pro děti 7 leté činí 710,- Kč.
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září). na účet školy 30015 – 1445922379/0800
 • Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně (v červenci) podle skutečně odebraných obědů a přeplatek bude vrácen na váš účet.
 • Jako variabilní symbol pro platbu použijte ID strávníka s předčíslím "99", např., je-li ID strávníka „0123“, pak VS platby za stravu bude „990123“. Do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte z MŠ.
 • Identifikační číslo strávníka (ID) održíte a bude Vám sloužit pro přihlašování na web s jídelníčkem a odhláškami a jako základ variabilního symbolu pro platbu.
 • Strávníci, kteří neuhradí platbu podle pokynů, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb., v platném znění.

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

 

 • Nepřítomnost svého dítěte můžete omluvit nejpozději do 7:30 hod. - budova MŠ: 518 331 235, 722 624 571; budova ZŠ (třída Motýlci): 728 741 620 nebo přímo u paní učitelky.
 • Je zapotřebí důsledně informovat MŠ o nepřítomnosti dítěte, nahlásit přesnou dobu nepřítomnosti – začátek, konec, popřípadě pokračování.
 • ODHLÁŠENÍ STRAVY: Přes webové rozhraní pomocí ID strávníka, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne nebo telefonicky do 7.30 hod. na telefonních číslech /výše/
 • ODHLÁŠENÍ ODPOLEDNÍ SVAČINKY: Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě každý den (např. z důvodu adaptace na MŠ) nebude odpolední svačinka účtována.
 • U dětí, které odcházejí z MŠ po obědě mimořádně, si rodiče odhlásí odpolední svačinku, a to den předem do 12:00 hod.!!! Na pondělí je nutno odhlásit svačinu již v pátek.
 • Způsob odhlašování odpoledních svačinek: zapsáním do sešitu, který je k dispozici na chodbě u třídy Berušek, v budově ZŠ v šatně Motýlků nebo telefonicky i SMS zprávou, vždy den předem do 12:00 hod.

 • Pokud rodiče neodhlásí odpolední svačinu včas, bude zaúčtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z mateřské školy, je určena k přímé spotřebě. Je možnost si z této svačiny odebrat pouze ovoce, nebo svačinu originál zabalenou - např. mléčné výrobky.

 • V době nepřítomnosti dítěte v MŠ není možné stravu odebírat. Při náhlém onemocnění, pokud není strava odhlášena (první den nemoci), je možné  si stravu odebrat ve výdejně stravy pro cizí strávníky od 11:00 - 11:30 hod. - vstup do budovy pod spojovacím krčkem. (vyhláška 107/2005 Sb.).
 • Strava odebraná první den nemoci je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.
 • V případě, že nebude dítě řádně odhlášeno, bude mu strava vyúčtována k úhradě.

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2018/2019

 

Ve spolupráci s DDM Pastelka Uherský Ostroh budou v naší MŠ od října do května probíhat tyto zájmové aktivity (kroužky):

 

GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA + SPORTOVNÍ KLUBÍK

 

Den, čas, místo: pondělí  1x/14 dní, ve 14,30 – 15,30 hod., tělocvična v ZŠ.

Informace o kroužku: Gymnastika hravou formou, pohybová průprava, základní gymnastické prvky, rozvoj motorických schopností, pohybové hry.

Vedoucí: Veronika Omelková

Cena/rok: 300,- Kč

Děti potřebují: batoh, tenisky s bílou podrážkou nebo cvičky, pití

 

ANGLIČTINA HROU

 

Den, čas, místo: úterý  1x/14 dní, ve 14,30 – 15,30 hod., herna v budově MŠ.

Informace o kroužku: Hravá výuka angličtiny pro nejmenší.

Vedoucí: Mgr. Marie Smištíková

Cena/rok: 300,- Kč

Děti potřebují: Motýlcibatoh, papučky

 

TANEČNĚ - POHYBOVÝ

 

Den, čas, místo: úterý  1x/14 dní, ve 14,30 – 15,30 hod., zrcadlový sálek v ZŠ.

Informace o kroužku: Taneční a pohybový rozvoj dětí – rytmizace, prvky aerobiku a tance.

Vedoucí: Barbora Dominiková

Cena/rok: 300,- Kč

Děti potřebují: batoh, cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, pití

 

MALÍ ŠIKULOVÉ

 

Den, čas, místo: středa ve 14,45 - 15,45 hod, herna v budově MŠ.

Informace o kroužku: Tvoření originálních výrobků z různých materiálů.

Vedoucí: Lucie Strachotová

Cena/rok: 650,- Kč

Děti potřebují: Motýlci - batoh, papučky


 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 

Pro zpestření vzdělávacího procesu a k prohloubení součinnosti školy a rodiny je v průběhu školního roku organizována řada akcí:

 • Návštěva divadla, kina
 • Vystoupení dětí - beseda s důchodci, setkání jubilantů, zlaté a diamantové svatby, vítání do života, rozsvícení vánočního stromu aj.
 • Návštěva solné jeskyně
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční dílničky pro děti a rodinné příslušníky s posezením u stromečku
 • Karneval
 • Čarodějnické hrátky
 • Oslava Dne matek – vystoupení dětí
 • Oslava MDD – indiánský nebo pirátský poklad, soutěže, táborák…
 • Dopravní hrátky – jezdecké začátky
 • Sportovní akce – Babí léto
 • Předplavecká výuka pro předškoláky
 • Výlety, exkurze
 • Besedy s hasiči, policií, záchranáři atd.
 • Muzikoterapie
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Prodejní výstavky knih
 • Vystoupení dětí (Suchov) na folklorním festivalu Mladé Horňácko, Horňácké slavnosti
© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.