Zápis k povinné školní docházce

 

Vážení zákonní zástupci předškolních dětí,

zápis do 1. třídy 7. 4. 2020 se ruší. Samotný zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole, dojde pouze k distančnímu předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

 

Zápis bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

 

Podání žádosti o přijetí dítěte bude probíhat následujícím způsobem:

 

1. do datové schránky školy: ykfmbji

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): skolablatnice@skolablatnice.cz

3. poštou: ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 650 

 

Vyplňte a odešlete žádost o přijetí nebo žádost o odklad s příslušnými dokumenty a zápisní lístek:

 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisní list

 

Můžete samozřejmě poslat i žádost bez využití našeho formuláře (pokud nemáte tiskárnu). Tato žádost musí obsahovat následující skutečnosti:

 

jméno a příjmení žadatele (dítěte),

datum narození,

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace),

podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

jméno a příjmení zákonného zástupce,

místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Pokud budete žádat pro dítě odklad školní docházky, doložte k žádosti:

 

A) doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

B) doporučení odborného lékaře či klinického psychologa

 

Zapsány musí být všechny děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2020 – tedy děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly odklad povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Oznámeno bude

 

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na nástěnce u vchodu do ZŠ z atria
  • na webových stránkách školy skolablatnice.cz – sekce Aktuality

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je stanoven na den:

30. 4. 2020

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělím registrační číslo, které Vám bude sděleno na kontaktní telefon v žádosti.

 

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a učitelkami zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

 

Pokud by nastaly nějaké potíže, ozvěte se na e-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz, zanechte na sebe telefonický kontakt, domluvíme se.

 

                       Informace - změna zápisu k PŠD

 

Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.