Informace - změna zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 5. 5. 2020 se ruší. Samotný zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce ve škole, dojde pouze k distančnímu předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

 

Zápis bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

 

Podání žádosti o přijetí dítěte bude probíhat následujícím způsobem:

1. do datové schránky školy:  ykfmbji

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): skolablatnice@skolablatnice.cz

3. poštou: ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 650 (nejlépe doporučeně)

 

 

Vyplňte a odešlete žádost o přijetí a čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu – ke stažení naleznete na webové stránce školy - skolablatnice.cz v sekci Aktuality, Aktuality MŠ – Změna zápisu do MŠ. 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení) a doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem a v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Oznámeno bude

- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na vstupních dveřích v MŠ, na nástěnce obecního úřadu a na webových stránkách školy skolablatnice.cz – sekce Aktuality, Aktuality MŠ. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je stanoven na den:

29. 5. 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělím registrační číslo, které Vám bude sděleno na kontaktní telefon v žádosti.

Pokud by nastaly nějaké potíže, ozvěte se na e-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz, zanechte na sebe telefonický kontakt a domluvíme se. 

 

Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Čestné prohlášení

 

Podmínky pro přijetí do MŠ

 

Informace k zápisu do MŠ

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.