Zápis do 1. třídy

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

k organizaci a průběhu zápisu do první třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

 

 

Zápis proběhne dne 4. 4. 2023 od 14.00 hod. do 17.30 hod.

 

Pozvánka k zápisu

 

Zapsány musí být všechny děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2023 – tedy děti narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly odklad povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

 

Registrace dítěte a nastavení času, kdy se dostavíte k zápisu do budovy 1. stupně ZŠ, potvrďte v našem informačním systému:

 

 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolablatnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41699

 

Registrace k zápisu bude zahájena 1. 3. 2023 a současně mohou probíhat dva zápisy dětí v jiných třídách. Možnost registrace bude ukončena 2. 4. 2023.

1. 3.  a 2. 3. 2023 proběhnou také informační schůzky k zápisu do 1. třídy ZŠ v mateřské škole s možností nahlédnutí do portfolia dětí.

 

U zápisu je nutno předložit potřebné dokumenty, které je možné vyplnit i při návštěvě školy:

 

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k PŠD

Zápisní list

 

S sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

V případě, že Vám situace neumožňuje se k zápisu dostavit osobně (z důvodu nemoci), nebo pokud by nastaly nějaké potíže, ozvěte se na e-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz, zanechte na sebe telefonický kontakt, domluvíme se na náhradním termínu či způsobu zápisu, který bude umožněn až do 25. 4. 2023.

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Oznámeno bude

 

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na nástěnce u vchodu do ZŠ z atria
  • na webových stránkách školy skolablatnice.cz – sekce Aktuality
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na nástěnce obecního úřadu

 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je stanoven na den:

 

27. 4. 2023

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělím registrační číslo, které Vám bude sděleno v době podání žádosti.

 

KONTAKT 2023 - informace pro rodiče předškolních dětí

Desatero pro rodiče předškolního věku

Desatero

Jak můžete pomoci svým dětem?

Kritéria přijímání dětí do ZŠ

Školní zralost

 

 

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky, aby se co nejdříve objednali k vyšetření dítěte v Pedagogicko – psychologické poradně např.:

ve Veselí nad Moravou. Doporučení školského poradenského zařízení spolu s doporučením odborného (dětského) lékaře jsou nezbytné součásti žádosti o odklad školní docházky.

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat se všemi náležitostmi nejpozději do 31. května 2023.

 

Kontakt na PPP Uherské Hradiště

Adresa:  Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 551 352

E-mail:   pppuh@poradnazl.cz

Webové stránky: www.poradnazl.cz

 

Kontakt na PPP Veselí nad Moravou

Adresa:  Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 518 324 112, 518 326 177

E-mail:   mrkva@ppphodonin.cz 

Webové stránky: http://www.ppphodonin.cz

 

 V letošním školním roce se Miniškolička pro přijaté děti a jejich rodiče bude konat 25. 5.  a 1. 6. 2023 v 16.00 hod. v učebnách 1. stupně ZŠ.

Den otevřených dveří se bude konat 29. 3. 2023.

Zápis je společný pro všechny žáky - i pro žáky cizince.

 

ÿ 㰐ڼ