Žáci učí žáky - projekt žákovského parlamentu

 

ŽÁCI UČÍ ŽÁKY

 

Na výzvu školního žákovského parlamentu si také ve čtvrtek 30. 3. 2023 naši žáci druhého stupně ZŠ vyzkoušejí, jaké je to být učitelem.

Společně si s učitelem nebo učitelkou daného předmětu dle rozvrhu připraví výuku, kterou povedou pro své spolužáky sami.

ÿ 㰐ڼ