Výchovný koncert

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se ve středu 9. ledna žáci zúčastnili výchovných koncertů Zdraví máme jenom jedno a Drogy, média a (rocková) hudba.

Účinkující za doprovodu známých pohádkových i populárních melodií seznamovali děti s problematikou a zdravotními riziky drogové závislosti.

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.