Určená škola pro děti rodičů IZS

 

Určená škola pro děti rodičů IZS je ZŠ Hutník, Veselí nad Moravou.

 

Seznam škol a školských zařízení v JMK

 

Jihomoravský kraj zasílá seznam škol a školských zařízení v JMK, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033.

Zaměstnavatelé nechť uplatní svoje požadavky přímo u dotčených škol v přiloženém seznamu. V dohledné době bude rozeslán komplexnější seznam, doplněný o kontaktní údaje.

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.