Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

ÚČET - úhrada za předškolní vzdělávání!!!

123-523010267/0100

(úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši 400,-/měsíc)

 

Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě vždy do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září za září).

 

 

Ceny za stravu - od 1. 9. 2023:

 

Ceny obědů - žáci ZŠ:

žáci   7 - 10 let  34,- Kč/oběd, měsíční platba 680,- Kč

žáci 11 - 14 let  36,- Kč/oběd, měsíční platba 720,- Kč

žáci 15 - 18 let  37,- Kč/oběd, měsíční platba 740,- Kč

 

Ceny za stravu - cizí strávníci: 80 Kč/ oběd

 

Ceny za stravu - děti MŠ:

děti 3 - 6 let             960,- Kč měsíčně (26,- oběd)

děti 7 let               1 200,- Kč měsíčně (34,- oběd)

 

ÚČET - STRAVNÉ!!!

123-523210277/0100

ÿ 㰐ڼ