Třídní schůzka – individuální konzultace

(týká se rodičů, jejichž děti půjdou k zápisu do 1. třídy)

Individuální konzultace proběhnou ve středu 1. 3. 2023 a ve čtvrtek 2. 3. 2023 s možností nahlédnutí do portfolia dítěte. Pokud máte zájem o konzultaci s třídními učitelkami, zapište se v šatně do tiskopisu na stanovený čas.

Děkujeme za dodržení sjednaného času.

Těšíme se na Vás.

ÿ 㰐ڼ