INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022 – 2023

 

Zahájení školního roku 2022/2023

 

První den ve škole


Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1. září 2022 v 8.00 hod. ve vestibulu školy. Po zahájení se žáci rozejdou se svými třídními učiteli do svých tříd a seznámí se se školním řádem a získají další informace, rozvrh… Předpokládané ukončení slavnostního zahájení školního roku je v 9.00 – 9.30 hod.

 

Informace pro rodiče žáků první třídy:

 

Je potřeba, aby žáčci první třídy přišli s aktovkou! Odnesou si totiž spoustu nových věcí. Od paní učitelky třídní Mgr. Věry Mackové a paní vychovatelky Emílie Viceníkové získáte veškeré informace. První dny ve škole budou mít Vaše děti zkrácené vyučování (dvě vyučovací hodiny) pro snadnější adaptaci na nové prostředí, nové spolužáky, změněný režim dne.

 

Žáci ostatních tříd si s sebou vezmou jen dobrou náladu.
Od pátku 2. 9. se již začíná vyučovat dle rozvrhu hodin.

 

Školní družina:

 

V první školní den je školní družina pro dojíždějící žáky zabezpečena. Přihlášky do družiny děti, které ještě přihlášku neodevzdaly, obdrží první školní den od svých učitelů nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy – PROSÍME zájemce o rychlé vyplnění a vrácení přihlášky obratem.

I v letošním školním roce je možnost využít dle zájmu rodičů ranní provoz školní družiny od 6.40 – 7.40 hod. 

 

Stravování:


Výdej jídel pro školu začíná již ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Aby však mělo dítě oběd už od 1. 9. 2022, je nutné přihlášku odevzdat nejpozději ve středu 31. 8. 2022 do 14.00 hod. vedoucí školní jídelny – paní Štefáníkové!!!

 

Ke stravování je možno se přihlašovat již od 23. 8. 2022 v kanceláři jídelny:

Noví žáci a žáci 1. ročníku si vyzvednou čipy – záloha 100,- Kč.

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování.

Platby budou probíhat pouze bezhotovostně na účet  123-523210277/0100 trvalým příkazem k platbě. Ostatní informace u vedoucí školní jídelny a na webu školy.

 

Přejeme všem žáčkům i žákům správné vykročení do nového školního roku.

ÿ 㰐ڼ