Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pořádala Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem ve spolupráci s kulturním výborem. O kulturní vystoupení se velmi zdařile postaralo bezmála 100 dětí a žáků ze školky i ze školy. Diváci mohli vyslechnou básničky, písničky (v češtině i angličtině), tance i hru na flétny, vystupující v kostýmu i bez. Žáci vyšších ročníků nezůstali stranou a připravili mnoho krásných výrobků, zájemci si mohli domů anděly, svícny, vánoční ozdoby, perníčky (těch bylo 400 ks wink ) ...  Děkujeme dětem, žákům a jejich paní učitelkám a panu učiteli za připravený program a všem, kdo jakkoliv pomohli - rodičům, obci, ... Pro všechny ať je odměnou příjemně a společně strávený čas.

Fotografie můžete shlédnout ve školní fotogalerii, další pak na FB.

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.