Přihlášky ke školnímu stravování  - školní rok 2022 - 2023

 

Přihlašovat děti ke školnímu stravování je možné od 21. 8. 2022

 denně od 7.00 - 13.00 hod. a ve středu 24. 8. od 7.00 - 17.00 hod. ve školní jídelně u vedoucí školního stravování paní Veroniky Štefaníkové.

 

Přihláška ke školnímu stravování





ÿ 㰐ڼ