Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Registrační číslo

 

138/2020         přijat              139/2020         přijat

140/2020         přijat              141/2020         přijat

142/2020         přijat              143/2020         přijat

144/2020         přijat              145/2020         přijat

146/2020         přijat              147/2020         přijat

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

 

Datum zveřejnění: 26. 5. 2020                                                                                                                                                                                                         Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

                        

 

Seznam je zveřejněn na www.skolablatnice.cz, na dveřích MŠ a vývěsce školy v budově Obecního úřadu v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.