Den Země jsme na zahradě oslavili zdařilou akcí "Zasadíme semínko". Děti při plnění úkolů zjišťovaly, co rostlinky potřebují ke svému růstu - u paní Země třídily odpadky do kontejnerů, hmatem určovaly přírodniny, vyzkoušely si výtvarnou techniku - frotáž kůry a dostaly pro semínko hlínu. U paní Vody děti získaly poznatky o podobách, využití a koloběhu vody, lovily rybičky, třídily obrázky zvířátek na vodní a suchozemská, závodily v přenášení vody a dostaly pro semínko vodu. Pak ochraňovaly semínko před větrem, ohněm a nakonec vytvořily z paprsků Slunce, které dá semínku teplo. Děti byly odměněny cukrovinkou a medailí "Malý ochranář".

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.