Přijímací řízení - informace

 

Veškeré informace k přijímacímu řízení na střední školy sledujte na našich webových stránkách - Pro rodiče a žáky - Prevence a poradenství - Kariérové poradenství. 

Ve škole je již k dispozici ATLAS ŠKOLSTVÍ!!! Žáci si brožuru mohou vyzvednout ve škole u hospodářky školy oproti podpisu každý den od 9.00 hod. do 15.00 hod.

 

Veletrh středních škol - online

 

 

Přijímací řízení - školní rok 2020/2021

 

Celkové informace o přijímacím řízení - MŠMT

 

Informace pro rodiče, jejichž děti se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou:

Přihlášky Vám vyplníme a nachystáme ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo a e-mail

Informace prosím posílejte na e-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz (do předmětu uveďte Talentová zkouška)

Jakmile budeme mít přihlášku nachystanou, domluvím se s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 30. listopadu.

V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem případně na telefonní číslo 601 368 638.

Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.