Povinné nošení roušek

 

Vážení rodiče, 

 

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. Vybavte proto, prosím, žáky od zítřka rouškou a sáčkem - jednu budou používat a druhou, náhradní získají ve škole do sáčku.

 

Další pravidla:

 

- ve společných prostorách (mimo třídu) budou mít všichni roušky (žáci i učitelé)

 

- výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin

 

- žáci i učitelé budou dbát na zvýšená hygienická opatření (časté mytí rukou, používání dezinfekce, důkladné větrání tříd, dezinfekce v odborných učebnách…)

 

- v době přestávky se žáci zdržují ve svých třídách, nevstupují do jiných tříd, pokud jim to nestanoví rozvrh výuky

 

- v případě zavedení distanční výuky je žák povinen se jí účastnit

 

- cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.

 

- zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán s výjimkou zákonných zástupců žáků školní družiny (ti mohou žáka odpoledne vyzvednout ze ŠD – mají roušky, použijí dezinfekci u vchodu), nevstupují do tříd a zdržují se v prostorách školy co nejméně


- všechny záležitosti se snaží zákonní zástupci vyřídit elektronicky


- osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy přísně zakázán

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

3 R – ruce, roušky, rozestupy

 

„Vyzývám všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3 R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší, a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,“ informuje na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Semafor

 

Na mapě okresů podle rizika nákazy, takzvaném semaforu, je v oranžové barvě pouze Praha, podle ministerstva zdravotnictví v hlavním městě začal komunitní přenos.

Zelenou barvu dostaly minulý týden nově okresy Hodonín, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Třebíč a Blansko, už podle dřívějšího semaforu byly zelené Kolínsko a Příbramsko.

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.