Děti si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích. Žáci 1. třídy nám předvedli, jak se naučili číst, zatancovali mazurku, za doprovodu orffových nástrojů zazpívali písničky a pomohli dětem s vyplňováním pracovních listů. Dětem se návštěva líbila. Děkujeme paní učitelce i prvňáčkům za vlídné přijetí.heart

 

ÿ 㰐ڼ