Předškolní děti ze Suchova ve škole

 

Děti z odloučeného pracoviště - MŠ Suchov - zavítaly dne 22. 2. 2023 do první třídy ZŠ. Seznamovaly se s prostředím školy, pozdravily kamarády a také si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích. Žáci 1.třídy jim předvedli, jak se naučili číst. Připravili si taneček mazurku, a také zazpívali písničky za doprovodu Orffových nástrojů. Na závěr děti MŠ, za pomoci starších kamarádů, vyplňovaly pracovní listy. Dětem se návštěva velmi líbila. Děkujeme žákům i paní učitelce za vlídné přijetí.

Po zápisu do školy je ještě čekají Miniškoličky, kde si mohou vyzkoušet i se svými rodiči práci velkého žáka 1. třídy.

 

 

 

 

ÿ 㰐ڼ