Když se tahá za šňůru, šašek skáče nahoru, 

rozhazuje rukama, vykopává nohama,

potom jede na koni, nakonec se ukloní.

 

ÿ 㰐ڼ