Doučování žáků škol

 

Doučování žáků škol - září 2022 - prosinec 2022

 

Plakát

 

Naše škola v letošním školním roce opět využívá finanční prostředky z fondu EU, které jsou použity na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid. Bude třeba postupnými kroky usilovat o vyrovnání nerovností ve vzdělávání a postupně snižovat negativní dopady pandemie na žáky, učitele i samotnou výuku.

 

 

Žákům se věnujeme při skupinovém procvičování učiva i individuálně jako během minulého školního roku 2021/2022. Cílem je postupné doplnění učiva, které během pandemie nebylo v plné míře zvládnuto.

 

 

Žáci zaznamenávají úspěchy a tato aktivita jim velmi pomáhá s vyrovnáním se s dostatečně nezvládnutým učivem v této nelehké době.

ÿ 㰐ڼ