LAPBOOK jako pomůcka do vyučování

 

Žáci 6. třídy si do hodin přídodopisu dobrovolně vytvořili LAPBOOKY k probíranému tématu. Tato pomůcka je složena z mnoha interaktivních prvků, skládaček a slouží k rychlejšímu zapamatování učiva.

Moc se jim to povedlo!!

 

 

ÿ 㰐ڼ