Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

 

Opatření PES pro oblast školství

 

Zásady provozu školy od 30. 11. 2020

 

Upravený online rozvrh hodin pro žáky 8. ročníku

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZd dochází od 30. 11. 2020 k následující úpravě vzdělávání:

 

1) Žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně. Budou chodit do školy.

 

2) Ve škole od 30. 11. do 4. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost:

 

  • žáků 1. stupně,
  • žáků 9. ročníku,
  • žáků 6. a 7. ročníku.

 

3) Žáci  8. ročníku se vzdělávají tento týden distančním způsobem.  Do školy přijdou od 7. 12. 2020. V týdnu od 7. 12. se budou distančně vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku. U těchto tříd (6.+ 7. + 8.) se bude jednat o střídavou výuku po týdnu.

 

4) V prezenční výuce nejsou povoleny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou).

 

5) ŠD je v provozu do 16.00 hod. Žáci 3. ročníku  budou ve své třídě v 3. oddělení ŠD. Žáci třetího oddělení ze 4. a 5. třídy se po obědě navrací do svých kmenových tříd, kde bude zajištěna náplň zájmové činnosti a dohled. Ranní družina bude v provozu při dodržení homogenní skupiny.

 

6) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

 

7) Školní budova bude otevřena pro příchod žáků od 7:20 hod. Žáci dbají pokynů pedagogických pracovníků.

 

8) Všichni žáci ve škole mají přihlášenou stravu.

 

9) Školní autobus bude v provozu.

 

10) Výuka náboženství bude probíhat v upraveném režimu.

 

 

Vážení rodiče, děkujeme všem za výbornou spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.