Informace k provozu školy od 18. 11. 2020 pro žáky I. a II. tříd   

 

 

Výuka

 

Pro žáky 1. a 2. ročníků se obnovuje povinná prezenční výuka od 8.00 hod. do 11.35 hod.

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Výuka náboženství probíhat nebude.

 

 

Školní autobus

 

Školní autobus nebude vypraven. Žáci ze Suchova a Blatničky z MŠ, 1. a 2. třídy zatím využijí běžné autobusové dopravy:

 

Odjezd ráno pro dojíždějící žáky:

 

Suchov, Zámečníkovy mlýny                    7.05 hod.

Blatnice p. Sv. Antonínkem, křiž.     7.27 hod.

 

Suchov, rozc.                                                                  7.18 hod.

Blatnice p. Sv. Antonínkem, křiž.     7.29 hod.

 

► Žáky na zastávce vyzvedne asistentka pedagoga p. Chmelařová.

 

Odjezd odpoledne:

 

► Jednotný odjezd v 14.18 hod. Doprovod k autobusové zastávce zabezpečí asistentka pedagoga p. Chmelařová.

 

 

Školní družina

 

Povinnost nosit roušku platí i pro pobyt ve školní družině.

 

Z důvodu dodržení homogenity skupiny žáků začíná provoz ŠD po výuce, tj. každý den od 11:35 hod. do 16:00 hod. (ranní ŠD nebude otevřena).

 

 

Školní jídelna

 

Ke stravování jsou od 18. 11. 2020 přihlášeni všichni žáci z I. a II. tříd (nezapomeňte při nepřítomnosti svého dítěte předem odhlásit oběd)

 

Pro žáky na distanční výuce je možnost odebrat oběd pouze do jídlonosičů dle stanovených pravidel. Nutno se přihlásit u vedoucí ŠJ Veroniky Štefaníkové na tel.: 518 331 342, která poskytne i další informace.
Cizí strávníci jsou automaticky přihlášeni, pokud o oběd zájem nemají, musí se odhlásit.

 

 

Spolu to zvládneme:

dezinfekce rukou x rouška x rozestup

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.