Informace k nástupu žáků do školy od 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

zveřejňujeme rozdělení žáků do skupin. Jedná se o děti, které se přihlásily k docházce do školy od 25. 5. 2020.

 

1. skupina

 

2. skupina

 

3. skupina

 

 

POZOR!!! ŠKOLNÍ AUTOBUS NEPOJEDE!!!

Vzhledem k nízkému počtu dojíždějících žáků a vysokým nákladům, nebylo možné dopravu školním autobusem Pastelka zajistit.

 

 

 

Shrnutí základních hygienických a organizačních pokynů k otevření základní školy

 

 

1. Žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou neměnné. Ke skupině je přidělen pedagogický pracovník, který povede vzdělávání. Třídní učitelé jednotlivých ročníků vedou distanční vzdělávání a vstupy přes videokonference.

 

2. Skupiny budou poučeny o chování žáků ve škole.

 

Pravidla chování žáků ve škole

 

3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola zabezpečí sáček s jednou rouškou. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 

4. Po příchodu ke škole 25. 5. 2020 je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry, nasazené roušky a zabránit shlukování dětí. V atriu školy proto budou na žáky od 7.30 hod. čekat vedoucí skupin, ke kterým byli žáci přiděleni a budou organizovat pohyb osob. Pedagog vybere ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ. Je možné vyplnit dokument přímo v tento den před školou (čestné prohlášení Vám vydá pedagog). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami

 

 

Do šaten budou jednotlivé skupiny žáků odcházet odděleně, bude jim měřena tělesná teplota. Vstup do školy je povolen pouze žákům.

V dalších dnech bude organizován vstup do školy postupně (žáci musí dodržovat rozestupy).

 

5. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice. Ostatní žáci pak budou měnit místnost nebo aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky.

 

6. Oběd bude za přísných hygienických podmínek pro jednotlivé skupiny zajištěn ve školní jídelně. Žáci, kteří chodili na oběd, budou automaticky přihlášeni. Pokud oběd nebudou chtít odebírat, je nutné se odhlásit telefonicky – 518 331 342 nebo přes webové stránky školy.

 

Obědy

1. skupina přichází na oběd v 11.35 hod. – 12.05 hod.

2. skupina přichází na oběd v 12.10 hod. – 12.40 hod.

3. skupina přichází na oběd v 12.45 hod. – 13.15 hod.

 

 

7. Při vyzvedávání dětí z odpoledního bloku se nejlépe telefonicky ohlaste vedoucímu skupiny (telefonní čísla budou poskytnuta) nebo zvoňte. Vstup do školy zákonným zástupcům nebude umožněn.

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.