INFORMACE

 

Informace

 

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo manuál, ve kterém informuje ředitele škol o opatřeních a zásadách provozu škol od 1. září 2020. Školy zahájí svou činnost v plném rozsahu, nebudou potřebná prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná plošná opatření či pravidla pro vstup žáků do školy ani omezení počtu žáků ve skupinách. Žáci budou bez roušek. Značný důraz bude ovšem kladen na pravidla hygieny a úklidu.

V duchu doporučení ČŠI se budeme zabývat obsahovými změnami ve vzdělávání v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce, bude upraven vzdělávací plán pro podzimní měsíce tak, abychom doplnili neodučená stěžejní témata. Zaměříme se také na vytvoření systému podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli nepříznivé podmínky distančního vzdělávání nebo se ho nemohli účastnit a nebo výrazně zaostávají. Hlavní důraz budeme klást na osvojení stěžejních výstupů v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce.

Informujeme žáky i zákonné zástupce, že škola přechází na školní systém Škola OnLine namísto iŠkoly, která ukončila ve školním roce 2019/2020 svou činnost. Budeme se snažit, aby veškeré základní přístupy byly co nejdříve u Vás, abyste mohli sledovat žákovskou knížku a dostávat informace od pedagogů přes nový systém. V novém systému se musíte začít orientovat vy, ale také učitelé. Proto zavádění plné verze bude probíhat postupně. O všem budete včas informováni. Nadále budeme používat pro komunikaci s žáky a s Vámi již zavedené e-mailové adresy a Google učebnu, která by byla využita i pro případné distanční vzdělávání.

 

Vedení školy

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.