Vážení rodiče,

ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 27. 10. budou mít žáci ZŠ podzimní prázdniny. V MŠ bude provoz zajištěn, ale podle počtu nahlášených dětí může být omezen počet tříd. Autobus "Pastelka" nepojede.

Zapište, prosím, závazně do 21. 10., zda půjde vaše dítě v tyto dny do MŠ. Tiskopis je k dispozici v šatně. Děkujeme.

V pátek 28. 10. je státní svátek – MŠ uzavřena.

* * * * *

Probíhá i zjišťování zájmu o předplaveckou výuku (jarní měsíce) - týká se dětí ze třídy Sluníčka.

Tiskopis najdete v šatně Sluníček.

* * * * *

ÿ 㰐ڼ