"Hojačky, hojačky, zahrajte nám, muzikanti, stojačky! Hojačky, hojačky, zahrajte nám, muzikanti, čapačky!" 

Ve školce jsme si připomněli hodové tradice - děti si zatancovaly a zazpívaly hodové písničky U Antoníčka studánečka, Réž, réž, réž a Co dělá Kača, vybarvovaly slovácké ornamenty, v muzeu si prohlédly kroje a dobové předměty, hrály si na muzikanty...

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.