Halloween ve školních lavicích

 

Na úterý 31. 10. 2023 žáci 9. ročníku uspořádali celoškolní soutěž na téma Halloween. Ve škole proběhla přehlídka nejrůznějších masek, soutěž o nejzdařilejší kostým a výzdobu třídy.

Vítězové si odnesli sladkou odměnu!! 

 

ÿ 㰐ڼ