Docházka žáků 6. – 8. ročníku

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 

od 8. června mohou do školy přijít žáci 6. – 8. ročníku. K tomu, abychom mohli realizovat Váš program, potřebujeme vědět, kolik z Vás má o tuto možnost zájem. Podle počtu přihlášených skupiny vytvoříme.

Prosíme, napište na e-mail svého třídního učitele svůj zájem do 2. června do 12.00 hod. nebo vyplňte ihned dotazník, který můžete podepsaný zákonným zástupcem také společně s čestným prohlášením přinést až na první setkání.

 

Dotazník 

 

Kalendář aktivit druhého stupně do konce školního roku

 

Rozvrh aktivit - 6. třída

 

Rozvrh aktivit - 7. třída

 

Rozvrh aktivit - 8. třída

 

Mimo společný rozvrh aktivit budou učitelé dle svého uvážení nabízet individuální konzultace. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Žáci z různých skupin se během dne nesmí setkávat. Výuka po celé období platnosti tohoto opatření není povinná. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni poskytnout součinnost při projednávání záležitostí týkajících se hodnocení žáka a zajistit odevzdání učebnic a dalších pomůcek poskytnutých školou pro tento školní rok.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Žáci 6. až 8. ročníku, kteří se předem přihlásí, jsou povinni při prvním vstupu doložit podepsané zákonným zástupcem čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory.  Bez doložení tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy.

 

Čestné prohlášení

 

Žáci 9. ročníku navštíví školu pouze v týdnu od 22. do 26. června za účelem odevzdání učebnic a převzetí vysvědčení.

Skupiny jsou časově organizovány tak, aby:

► se nemísily a nepotkávaly ve společných prostorách.

► se nepotkávaly ve školní jídelně.

► se nepotkávaly v šatnách a před příchodem do školy.

Žáci II. stupně se počínaje dnem 8. 6. budou ve škole střídat tak, že každý den bude umožněno účastnit se výuky jednomu ročníku.

 

Pravidla chování ve škole

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Dopolední blok konzultací a výuky pro skupiny 2. stupně: 9.00 hod. - 13.00 hod.

Vstup do školy: hlavní vchod do budovy ZŠ

Cestou do školy se pohyb žáků řídí obecnými pravidly chování – žáci mají roušku a udržují rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných příslušníků). Po příchodu ke škole je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry.

Odchod skupiny na oběd:  13.20 hod.

Žáci odcházejí bezprostředně po skončení dopolední výuky nebo po společném obědě. 

Na oběd odcházejí žáci společně s učitelem, který měl poslední hodinu, ten také koná dohled v jídelně.

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.