Moderní škola ZŠ Blatnice pod Sv. Ant. - projekt OPVK výzva č. 56

 

 

Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.  

Na naší škole budeme vytvářet čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Získali jsme 227.024 Kč, za které nakupujeme knihy (nikoliv učebnice) pro žáky. Cílem projektu je zavedení tzv. čtenářských dílen jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a jsou do něj zapojeni skoro všichni naši žáci - od druhé po devátou třídu. V aktivitách budeme pokračovat i po oficiálním skončení projektu. 

 

 

ÿ 㰐ڼ