Informace

 

Jídelníček vč. alergenů zde. Strávníci mají po přihlášení možnost si stravu odhlásit.

 

Přihláška ke stravování

 

Ceny za stravu - od 1. 9. 2023:

 

Ceny obědů - žáci ZŠ:

žáci   7 - 10 let  34,- Kč/oběd, měsíční platba 680,- Kč

žáci 11 - 14 let  36,- Kč/oběd, měsíční platba 720,- Kč

žáci 15 - 18 let  37,- Kč/oběd, měsíční platba 740,- Kč

 

Ceny za stravu - cizí strávníci: 80 Kč/ oběd

 

Ceny za stravu - děti MŠ:

děti 3 - 6 let             960,- Kč měsíčně (26,- oběd)

děti 7 let               1 200,- Kč měsíčně (34,- oběd)

 

ÚČET - STRAVNÉ!!!

123-523210277/0100

 

ÚČET - úhrada za předškolní vzdělávání!!!

123-523010267/0100

(úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši 400,-/měsíc)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě vždy do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září za září).

Informujeme o alergenech v pokrmech: Platná legislativa (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) nám ukládá informovat o alergenech v potravinách. Na webových stránkách a u jídelníčku je vyvěšen seznam alergenů a v jídelníčku je u každého pokrmu uvedeno číslo alergenu.

 

 

Nárok na dotovanou stravu má pouze žák/dítě, který/é je v daný den ve škole/školce, případně žák/dítě v první den nepřítomnosti ve škole/školce. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka/dítěte, a to nejpozději den předem do 13:30 hod. V případě, že na tyto dny nebude stravování žáka/dítěte odhlášeno, jedná se o nedotovanou stravu a strávník je povinen uhradit plnou , nedotovanou cenu.


Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stravu. Strava odebraná první den nemoci je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.

 

 

ÿ 㰐ڼ