CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

Vítejte na stránkách naší Základní školy a Mateřské školy v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

 

ZOBRAZIT CELOU GALERII

 

Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu (Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov), školní družinu a školní jídelnu se dvěma výdejnami (MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov).

Naše škola byla vybudovaná v klidné části obce, do provozu byla předána v roce 1964. Slavnostní kolaudace hlavní budovy proběhla 1. 2. 1964. Další části se postupně dodělávaly. Ve školním roce 1963/64 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V současné době máme ve škole jednu třídu z každého ročníku a cca 200 žáků.

Škola je panelového typu, skládá se z komplexu 4 budov, tři budovy jsou propojeny spojovacími chodbami.

Hlavní budova je třípodlažní. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy 1. stupně, ŠD, kanceláře vedení školy, kabinet a sociální zařízení. V 2. podlaží se nachází sborovna, kabinet učitelů, odborná učebna přírodopisu, dvě kmenové třídy, knihovna – jazyková učebna a WC. Ve 3. podlaží jsou 2 kmenové třídy, 5 odborných učeben (fyzika a chemie, výtvarná výchova, jazyková učebna, hudební výchova, dějepis - zeměpis) a 2 kabinety učitelů. Šatny pro žáky jsou v suterénu, kde je i hlavní kotelna.

Budova 1. stupně je dvoupodlažní. V přízemí je školní jídelna s technickým zázemím (kuchyň, školní jídelna, bezbariérové WC), cvičná kuchyň, školní dílny, keramická dílna, pracoviště školníka, sociální zázemí a šatny pro 1. stupeň. Ve 2. podlaží byla v roce 2018 vybudována ze dvou kmenových tříd 1. stupně jedna třída mateřské školy a navýšena její kapacita, 2 kmenové třídy 1. stupně základní školy, 2 učebny školní družiny, kabinet, učebna informatiky, WC.

Třetí budovou tohoto areálu je tělocvična, která je propojena s hlavní budovou spojovací chodbou. Součástí této budovy jsou 2 šatny pro žáky se sociálním zázemím, 2 kabinety, sklad pomůcek Tv a sklad učebnic. V dopoledních hodinách je tělocvična využívána žáky, v odpoledních hodinách je přístupna veřejnosti. V 1. patře se nachází sauna, šatny a sociální zařízení, cvičící místnost. Tato část má své vlastní vytápění.

Čtvrtou budovou je samostatně stojící čtyřpodlažní mateřská škola. Budova má 2 učebny s lehárnami a 2 učebny specializované, 2 kuchyňky – výdejny stravy, 2 umyvárny s WC, 2 šatny. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a pracoviště školnice. Součástí budovy je i obecní Muzeum naší vesnice, ordinace praktického a zubního lékaře. V půdním prostoru jsou obecní byty.

Součástí areálu školy je víceúčelové hřiště ZŠ, hřiště se zahradou MŠ a atrium ZŠ.

Škola má detašované pracoviště MŠ na Suchově. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou se sociálním zařízením.

Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí v atriu školy. Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Po každém hlavním jídle mají žáci k dispozici nápoj.

 

ÿ 㰐ڼ